• Кафедра туризму

  Рік заснування – 2007

  61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,

  1-ий корпус, ауд. 316.

  Тел. 38(057)758-77-26 (дод. 451)

  E-mail: kaftour@hneu.edu.ua

  hneu.tour@gmail.com

  Instagram: @hneu.tour

  Путешествия учат больше,

  Чем чтобы то ни было.

  Иногда один день, проведенный в других местах,

  Дает больше, чем десять лет жизни дома.

  / А. Франс /

  Подорожі навчають більшому,

  Ніж будь-що інше.

  Інколи один день, проведений у інших місцях,

  Дає більше, ніж десять років життя вдома

  / А. Франс /

  Завідуючий кафедрою професор, д.е.н. Сущенко Олена Анатоліївна.

  Кафедра туризму є продовжувачем традицій факультету у підготовці соціально свідомих, обізнаних, здатних до прийняття самостійних рішень фахівців із знанням особливостей міжнародних відносин. Активне наукове співробітництво кафедри з туристичними підприємствами і органами місцевого самоврядування дозволяє залучати студентів до участі у дослідженнях, готувати дипломні роботи з актуальних проблем економіки туризму, ефективно впроваджувати новітні досягнення науки, сучасні інформаційні технології у навчально-виховний процес. Провідні спеціалісти галузі запрошуються для проведення круглих столів, лекційних та практичних занять з дисциплін, що визначають специфіку діяльності туристичної галузі.

  Кафедра туризму готує фахівців за такими освітніми ступенями (галузь знань 24 “Сфера обслуговування”):

  • “бакалавр”, спеціальність 242 “Туризм

  Освітня програма: “Туризм”

  Мова викладання професійних дисциплін: українська, англійська, французька

  • “магістр”, спеціальність 242 “Туризм

  Освітня програма: “Туризм”

  Мова викладання професійних дисциплін: українська, англійська, французька

  • “доктор філософії” (PhD), спеціальність 242 “Туризм

  Освітньо-наукова програма: “Туризм”

  Мова викладання професійних дисциплін: українська, англійська, французька

   

  СПІЛЬНА ФРАНКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ «ТУРИЗМ. КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА. ДОЗВІЛЛЯ»

  Місією програми є взаємна інтеграція української та європейської освітніх систем, створення нових та розвиток діючих підприємств європейського типу в Україні. Це досягається за допомогою дослідження передового досвіду організації туристичної індустрії у Франції та в Європейському Союзі, впровадження кращих європейських та світових методів практично-орієнтованого навчання.

  Випускники програми отримують 2 дипломи – зі спеціальності “Туризм” ХНЕУ ім. С. Кузнеця та Універсітету Ліон-2 ім. Люм’єр (м. Ліон, Франція).

  ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛІЙСЬКОЮ ТА ФРАНЦУЗЬКОЮ МОВАМИ

  У 2008 р. на базі кафедри туризму розпочато викладання навчальних дисциплін професійного спрямування англійською мовою шляхом створення окремих академічних груп. Усталеною практикою стало написання й захист курсових проектів, конкурсних та дипломних робіт англійською мовою.

  З 2018 р. розпочато освітні програми із викладанням дисциплін професійного спрямування французькою мовою.

  Відвідування лекцій та підготовка практичних завдань на іноземній мові допомагає студентам опанувати професійну термінологію, ознайомитися із новітніми світовими тенденціями у галузі організації туристичного бізнесу, екскурсійної справи, індустрії гостинності, оволодіти додатковими комунікаційними компетентностями у сфері міжнародного ділового співробітництва.

  Професійний рівень викладачів, що проводять заняття іноземною мовою, підтверджено сертифікатами BEC Кембриджського університету.

  УЧАСТЬ У ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХОДАХ

  Студенти запрошуються до участі у конференціях, круглих столах, майстер-класах та інших заходах – таких як міжнародні туристичні виставки, волонтерські програми, організація та супроводження ділових переговорів та подорожей, що передбачає спілкування з носіями іноземних мов та поринення у інше культурне середовище.

  Кафедра туризму є партнером багатьох туристичних бізнес-структур та державних установ, спільно з якими приймає участь у професійно-орієнтованих заходах різного рівня. Зокрема, кафедра активно співпрацює з Департаментом міжнародного співробітництва Харківської міської ради із проведення щорічного міжнародного форуму “Харків – партнерство в туризмі”, де студенти спеціальності мають змогу прийняти участь як волонтери.

  СТАЖУВАННЯ ЗА КОРДОНОМ

  На період літньої практики для студентів, які показали кращі результати навчання, забезпечується стажування у готелях Болгарії, які належать до відомих міжнародних та національних готельних мереж.

  Також, кращі студенти мають можливість отримати стипендії в рамках програми Еразмус+ на навчання/cтажування в університетах Франції, Болгарії, Німеччини та ін.

  ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

  Постійний науковий пошук, впровадження новітніх методик навчання та удосконалення минулих надбань – буденна робота кафедри. Засвоєння і використання теоретичних знань на практиці – одна з головних вимог, що ставиться перед майбутнім випускником спеціальності. Тому широкої прихильності як студентів, так і колективу, набули виїзні заняття та творчі завдання. Для майбутніх дослідників галузі туризму діє два наукових гуртки. Наукові роботи наших студентів щорічно завойовують призові місця на всеукраїнських та міжнародних конкурсах.

  Кафедрою туризму ХНЕУ ім. С. Кузнеця у квітні 2008 року створена Харківська обласна молодіжна громадська організація “Туристичний клуб ІНЖЕК”, де студенти можуть розробляти власні екскурсійні та туристичні програми.

  Ласкаво просимо до набуття високого професіоналізму у галузі туризму, вдосконалення навиків володіння іноземними мовами та отримання найкращого досвіду професійного спілкування й співробітництва!