• Кафедра менеджменту, логістики та економіки

  Рік заснування – 1930

  м. Харків, просп. Науки, 9-А, 61166

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, 2-й поверх, ауд. 225.

  Тел. +38 (057) 702-02-65; (внутрішній 3-02)

  Email: kafmngmt@hneu.edu.ua

  Офіційний сайт кафедри: www.eeml.hneu.edu.ua

  Сторінка у Facebook

  Ми натхненні думати, аналізувати, створювати.

  Завідуючий кафедрою – професор, доктор економічних наук, Ястремська Олена Миколаївна

  На кафедрі працює 25 викладачів, з них 3 доктора економічних наук, 19 кандидатів економічних наук.

  Кафедра менеджменту, логістики та економіки випускає:

  Бакалаврів та магістрів за спеціальністю 073 «Менеджмент»:

  Спеціалізації:

  • «Менеджмент організацій і адміністрування»
  • «Менеджмент інноваційної діяльності»
  • «Логістика»

  На кафедрі здійснюється підготовка аспірантів та докторантів за спеціальністю 08.00.04 − економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

  Міжнародна співпраця

  Кафедра менеджменту, логістика та економіки співпрацює з Університетом м. Страсбург (Франція) з обміну студентами для навчання за бакалаврськими та магістерськими програмами, стажування викладачів і здійснення наукових досліджень.

  Напрямки наукових досліджень:

  Кафедрою здійснюються дослідження за фундаментальною бюджетною та госпдоговірною прикладною тематикою за напрямами:

  • стратегічне управління життєдіяльністю підприємств на основі їх інвестиційної діяльності для забезпечення гідної якості трудового життя;
  • управління економічним і соціальним розвитком промислового підприємства;
  • організація взаємодії підприємства із суб’єктами зовнішнього оточення й внутрішнього середовища;
  • підвищення ефективності інноваційної та логістичної діяльності підприємства;
  • сучасні проблеми менеджменту суб’єктів господарювання в Україні.

   Творча співдружність:

  • Харківського регіону: Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (НДЦ ІПР НАН України);
  • Державне підприємство «Державний інститут по проектуванню підприємств коксохімічної промисловості» (ДП «ГИПРОКОКС»);
  • Брокерський дім «Відкриття»;
  • ТОВ «Мобилис Аутсорсинг»;
  • ТОВ «Витрайт»;
  • ТОВ «СВАП-лтд»;
  • ТОВ «Спільне українсько-американське підприємство (СУАП) «ЄВРОПОЛЬ»;
  • ТОВ «ТПК «НОВА».

  Студенти кафедри є:

  • переможцями і призерами Всеукраїнських студентських олімпіад;
  • переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських робіт;
  • лауреатами стипендії Президента України.