Кафедра економіки і маркетингу

Рік заснування: 1967

Адреса: 61166, м. Харків, Пр-т Науки 9-а,

ХНЕУ ім С.Кузнеця

Корпус 1, ауд 413

Телефон  702-02-65 (3-66)

Сайт http://www.eim.hneu.edu.ua/

Кафедру економіки і маркетингу очолює доктор економічних наук, професор, один з керівників спільної Франко-української програми підготовки магістрів МВА «Бізнес-інформатика» з університетом Ліон-2. Орлов П.А.нагороджений нагрудними знаками МОН України «Відмінник освіти України» (2000 р.), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2005 р.), лауреат Золотого знаку ХНЕУ (2005 р.), нагрудним знаком МОН України «За наукові досягнення» (2009 р.), “Петро Могила” (2009 р.), Почесною грамотою Департаменту освіти Харківської міської ради (2014р.), Почесною грамотою виконкому Харківської міської ради (2015р.)

Є автором більше 200 наукових праць, підручників та навчальних посібників, серед яких 19 монографій, 1 підручник, 12 навчальних посібників, 5 статей в Економічній енциклопедії. Під керівництвом П.А.Орлова підготовлено 16 кандидатських дисертацій та 1 докторська дисертація.

Інформація про кафедру та викладачів:

Команда кафедри складається з 18 викладачів, троє з яких мають ступінь доктора економічних наук, один доктор соціологічних наук, 8 кандидатів економічних наук.

Кафедра враховує сучасні світові тенденції розвитку маркетингу, тому концепція системи навчання за спеціальністю «Маркетинг» включає такі напрямки як: маркетингова аналітика, інтелектуальний аналіз баз даних, інформаційне забезпечення управління лояльністю; е-маркетинг або Діджитал-маркетинг, маркетинг інновацій та інше.

Конкурентні переваги:

Високий рівень викладацького складу кафедри –  3 доктора та 8 кандидатів економічних наук; 1 доктор соціологічних наук, 5 професорів. З них 5 читають лекції англійською мовою.

Раціональне поєднання теорії та практики – навчальні плани формуються на основі запитів роботодавців і студентів, стажування проходить на провідних підприємствах.

Безперервна комп’ютерна та математична

підготовка, викладання англійською мовою

Інноваційні форми і методи організації навчання.

Кафедрою обгрунтована концепція підвищення соціальної відповідальності суб’єктів господарювання та їх маркетингу в Україні і в інших країнах з метою зменшення негативних наслідків для молоді і суспільства в цілому.

Орлов П. А. Якість державного регулювання та соціальна  відповідальність підприємств як важливі чинники  конкурентоспроможності продукції та країни / П. А. Орлов // Бізнес  інформ. – 2017. – №11. – С. 441 – 447.  Режим доступу: http://www.businessinform.net/export_pdf/businessinform-2017-11_0-pages-441_447.pdf

Рожко В.І. Дослідження соціальної відповідальності виробників продуктів харчування як важливого фактора підвищення якості продукції / Рожко В.І. – Технологический аудит и резервы производства. – 2018. – Вип. 2/4 (40) с. 44 – 47. (науково-метрична база «Copernikys»)

Лисица Н.М. Социальная ответственность бизнеса в условиях  информационного общества // Державне регулювання соціального  підприємництва та соціально-відповідального бізнесу: Матер. Третьої  між нар. наук.-практ. конф. 25 листопада 2011 року / за загальн.  редакц. Амосова О.Ю. – Харків: С.А.М., 2011. – с. 107 – 108.


Напрямки наукових досліджень:

  • Маркетингові дослідження ринків товарів масового попиту
  • Проблеми підвищення соціальної відповідальності субєктів господарювання та маркетингу
  • Розробка бізнес-планів
  • Оцінка конкурентоспроможності продукції
  • Обгрунтування амортизаційної політики підприємства в умовах її лібералізації.

Міжнародна діяльність:

Є керівником наукової школи «Економічні проблеми відновлення основних виробничих фондів та інноваційного розвитку підприємств», яка заснована у 1990 році. Один з керівників спільної Франко-української програми підготовки магістрів МВА «Бізнес-інформатика» з університетом Ліон-2. У 2004 році отримав сертифікат педагогічної компетентності Центральних шкіл Ліона та Парижа (аналоги наших технічних університетів).