• Відділ кадрів (студентський стіл)

  У студентському столі відділу кадрів університету зберігаються особові справи, документи про освіту.

  Основними завданнями працівників студентського столу є:

  1) своєчасне внесення поточних змін в особові справи;

  2) зберігання документів у належному стані;

  3) надання інформації за письмовими запитами будь-яких інстанцій;

  4) надання студентам інформації, роз’яснення щодо Кодексу законів про працю України;

  5) надання ксерокопіювальних послуг студентам.