Пономаренко Володимир Степанович

Ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця – Пономаренко Володимир Степанович, доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Інженерної академії наук України, академік Академії економічних наук України, академік Міжнародної інженерної академії. У науковому світі він є відомим численними працями в напрямах стратегічного менеджменту підприємства, розвитку вищої школи, регіонального економічного розвитку, економіко-математичних методів і моделей та сучасних інформаційних технологій.

В. С. Пономаренко народився 7 травня 1948 р. у м. Кролевець Сумської області. У 1966 році поступив на факультет механізованої обробки економічної інформації Харківського інженерно-економічного інституту (ХІЕІ)[1]. У 1971 р. закінчив ХІЕІ за спеціальністю “Організація механізованої обробки економічної інформації” (ОМОЕІ). Після служби у лавах Радянської Армії працював на посаді інженера Науково-дослідного інституту “Важпромавтоматика” Мінспецбуду УРСР. У 1973 – 1976 рр. навчався в аспірантурі ХІЕІ, у 1979 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук “Удосконалення оперативного управління виробництвом (на прикладі систем конвеєрного складання виробів)”.

Після закінчення аспірантури у ХІЕІ послідовно обіймав посади асистента кафедри ОМОЕІ (1976 – 1979 рр.), старшого викладача (1979 – 1981 рр.) та доцента (1982 – 1986 рр.). Після двомісячного стажування із французької мови в Університеті Монпельє (Франція) протягом 1982 – 1985 рр. викладав економічні дисципліни в Університеті м. Браззавіль (Народна Республіка Конго).

З 1986 р. він є завідувачем кафедри ОМОЕІ, з 1994 р. – професором, у 1993 – 1998 рр. – проректором з наукової роботи ХІЕІ, у 1998 – 2000 рр. – першим проректором ХДЕУ.

У 1990-ті рр. Пономаренко В. С. провадить дослідження із розробки теоретичних засад стратегічного управління підприємством в умовах перехідної економіки. Формулює й теоретично обґрунтовує ситуаційно-ресурсний підхід до стратегічного управління підприємством та засновані на ньому методи і конкретні технології. У 1999 р. він захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук “Стратегічне управління підприємством”.

З 2000 р. Пономаренко В. С. – ректор ХДЕУ (ХНЕУ ім. С. Кузнеця). За цей час відбулися етапні зрушення у діяльності університету в напрямах інтеграції науки та освіти, впровадження сучасних стандартів навчання, запровадження програм навчання з університетами країн ЄС, перебудови виховного процесу, інформатизації навчального процесу тощо. ХНЕУ ім. С. Кузнеця досяг прориву у створенні сучасної матеріально-технічної бази діяльності.

З 2012 р. Пономаренко В. С. – єдиний представник від України у Раді експертів з оцінки проектів Університетської агенції франкофонії (УАФ). У 2012 р. ХНЕУ отримав грант на створення на базі університету одного із 32 центрів університетської успішності УАФ у країнах Центральної та Східної Європи.

Пономаренко В.С. є керівником робочої групи з розроблення “Стратегії соціально-економічного розвитку Харківської області на 2009 – 2020 рр.” та головою секції “Теоретичні основи і практичні рекомендації з проблем економічного розвитку регіону” Північно-Східного наукового центру НАН України. Бере активну участь у науковій та громадській дискусії з проблеми реформування освітньої галузі України, є головою Науково-експертної ради при Державній інспекції навчальних закладів України, а також членом Атестаційної колегії МОН України. Ним були створені праці щодо концепції розвитку економічної освіти та вищої освітньої галузі України в цілому. У 2012 р. вийшла його монографія “Проблеми підготовки компетентних економістів та менеджерів в Україні”,  що перекладена російською та французькою мовами.

Результати досліджень Пономаренка В. С. оприлюднені у більш як 300-х наукових та навчально-методичних працях, серед яких 74 монографії та 116 навчально-методичних видань, 10 з яких із грифом МОН України.

Під науковим керівництвом Пономаренка В. С. захищені 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук та 25 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.

З 1994 р. – Харківський державний економічний університет, з 2004 р. – Харківський національний економічний університет.