• Міжнародні програми

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця підтримує широкі міжнародні зв’язки з вищими навчальними закладами близького та далекого зарубіжжя з метою підготовки, перепідготовки та вдосконалення професійних навичок спеціалістів, організації спільних науково-дослідних заходів, обміну студентами, аспірантами і викладачами, підготовки спільних проектів для участі в конкурсах на отримання грантів. Серед закордонних ВНЗ партнерами ХНЕУ ім. С. Кузнеця є університети та освітні організації з багатьох країн, а саме: Австрії, Франції, Росії, Білорусі, Китаю, Італії, Вірменії, Німеччини, Польщі, Чехії, Канади, США та ін.

  Головними партнерами з країн Західної Європи в галузі освіти та науки стали Університет ім. Люм’єр Ліон-2 (м. Ліон, Франція) та Віденський університет прикладних наук Technikum Wien (м. Відень, Австрія). Спільно с цими двома університетами на базі ХНЕУ ім. С. Кузнеця було відкрито 2 спільні франко-українські магістерські програми  МВА «Бізнес-інформатика» та «Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля», а також дві спільні австро-українські магістерські програми «Менеджмент інформаційних систем» та «Управління мультимедійними проектами». ХНЕУ ім. С. Кузнеця щорічно приймає студентів університету ім. Люм’єра Ліон-2 (м. Ліон, Франція) на культурно-лінгвістичне стажування.

  З 2015 року в ХНЕУ ім. С.Кузнеця відкрита магістерська програма двох дипломів (2Д) з Університетом Менеджменту Охорони Праці в Катовіце.

  На рівні бакалаврату студенти мають можливість навчатися 1 семестр в Університеті прикладних наук Верхньої Австрії (м. Штайр).

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця є членом таких міжнародних організацій як: Magna Charta Universitatum, Європейська асоціація університетів, Університетська агенція франкофонії (УАФ), Асоціація економічних університетів південно-східної Європи та Чорноморського регіону, Міжнародний інститут адміністративних наук та Міжнародна асоціація шкіл та інститутів адміністрації, Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD). В рамках співпраці з УАФ 25.10.2013 в ХНЕУ ім.С.Кузнеця було відкрито  Центр університетської успішності, місією якого є надання безкоштовних освітніх послуг з франкомовної підготовки громадян, доступу до дидактичних матеріалів та е-ресурсів УАФ.

  ХНЕУ ім. С. Кузнеця має юридичні основи для співробітництва з понад 60 зарубіжними університетами та установами.

  На кошти гранту Європейського Союзу реалізується проект за програмою Tempus, підготовлений фактично вченими ХНЕУ ім. С. Кузнеця спільно з европейськими університетами.

  З 2010 року ХНЕУ ім. С. Кузнеця є партнером Кембріджського університету (Великобританія) зі здачі кваліфікаційного екзамену з рівня володіння англійською мовою (ВЕС) в Україні. У 2014 році університет нагороджений Золотим Знаком, який свідчить про визнання ХНЕУ ім. С. Кузнеця центром підготовки кандидатів до незалежного міжнародного тестування.

  В університеті працюють 6 міжнародних центрів, а саме:

  • Центр інноваційних знань Світового банку в Україні (з 2009 р);
  • Інформаційний центр Європейського Союзу (з 2009 р);
  • Інформаційний центр Асоціації європейських прикордонних регіонів (АЄПР), який було відкрито у ХНЕУ ім. С. Кузнеця (з 2013 р.);
  • Start-up центр був відкритий у межах проекту Tempus SUCSID y 2013 році;
  • Центр університетської успішності (ЦУУ)
  • Австрійський центр (з 2016 р.).

  З 2016 р. в ХНЕУ ім. С.Кузнеця працює французький клуб.