• Кваліфікація, що присвоюється

  Код спеціальності Назва спеціальності Бакалавр Магістр
  011 Науки про освіту  –  магістр з педагогіки
  051 Економіка бакалавр з економіки  магістр з економіки
  055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
  регіональні студії
   бакалавр з міжнародних відносин, суспільних комунікацій та регіональних студій  –
  056 Міжнародні економічні відносини  бакалавр з міжнародних економічних відносин  –
  061 Журналістика бакалавр з журналістики  магістр з журналістики
  071 Облік і оподаткування  бакалавр з обліку і оподаткування магістр з обліку і оподаткування
  072 Фінанси, банківська справа та страхування  бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування  магістр з фінансів, банківської справи та страхування
  073 Менеджмент бакалавр менеджменту магістр менеджменту
  074 Публічне управління та адміністрування  магістр з публічного управління та адміністрування
  075 Маркетинг  бакалавр з маркетингу магістр з маркетингу
  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  бакалавр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності  магістр з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
  121 Інженерія програмного забезпечення бакалавр з інженерії програмного
  забезпечення
   –
  122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології  бакалавр з комп’ютерних наук та інформаційних технологій  магістр з комп’ютерних наук та інформаційних технологій
  186 Видавництво та поліграфія  бакалавр з видавництва та поліграфії  магістр з видавництва та поліграфії
  242 Туризм  бакалавр з туризму  магістр з туризму