• Координатори ЄКТС від університету

    Координатори ЄКТС від університету

    Проректор з науково-педагогічної роботи – проф., к.е.н., Афанасьєв Микола Васильович.

    Адреса: проспект Науки, 9-А, м. Харків, 61166, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, головний корпус, 3-й поверх,  каб. 324 а.

    Тел. +38 (057) 715-50-38.