• Кінцеве екзаменування

    Для освітнього ступеня – бакалавр – дипломна робота (проект) або комплексний екзамен за фахом.
    Для освітнього ступеня – магістр – дипломна робота (проект).