• Інформація про консультативну допомогу студентам

    Інформація про консультативну допомогу студентам

    Консультативна допомога (індивідуальна/групова) здійснюється згідно із затвердженими кафедрами графіками та надається викладачем з метою пояснення певних теоретичних питань, їх практичного застосування, покращання академічної успішності, посилення мотивації студентів до пізнавальної діяльності.