• 281 (074) Публічне управління та адміністрування

  Відомості про комплекс навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін

  Найменування навчальної дисципліни згідно з навчальним планом
  Інформація про наявність (“+”,”-” або немає потреби)
  навчального контенту
  планів практичних (семінарських) занять
  завдань для лабораторних робіт
  завдань для самостійної роботи студентів
  питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю
  завдань для комплексної контрольної роботи
  Теорія та методологія публічного управління та адміністрування
  Немає потреби
  Механізми та технології публічного управління та адміністрування
  Немає потреби
  Історія економічних теорій та концепцій
  Немає потреби
  Сучасні економічні теорії
  Немає потреби
  Комунікативний менеджмент в публічному адмініструванні
  Немає потреби
  Управління людськими ресурсами в публічному адмініструванні
  Немає потреби
  Методологія управління проектами в публічному адмініструванні
  Немає потреби
  Методологічні підходи застосування електронного врядування в публічному управлінні
  Немає потреби
  Національні моделі менеджменту та кросскультурна взаємодія в умовах глобалізації
  Немає потреби
  Компаративний аналіз інституційного устрою соціально-економічних моделей країн світу
  Немає потреби