• Інформаційний пакет Магістр Право

  Інформаційний пакет

  ОПП Право

  Тип дисципліни Шифр освітнього компоненту Назва дисципліни Кредити ЄКТС Обсяг, год. І семестр ІІ семестр
  1 рік навчання
  Обов’язкова ОК 1 ДІЛОВА ІНОЗЕМНА МОВА 4 120 4
  Обов’язкова ОК 2 Е-GOVERNMENT 4 120 4
  Обов’язкова ОК 3 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ 4 120 4
  Обов’язкова ОК 4 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ КАПІТАЛУ 4 120 4
  Обов’язкова ОК 5 КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 4 120 4
  Обов’язкова ОК 6 АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 4 120 4
  Обов’язкова ОК 7 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 4 120 4
  Обов’язкова ОК 8 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДОГОВОРІВ У СФЕРІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 4 120 4
  Обов’язкова ОК 9 ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 3 90 3
  Вибіркова ВК 1 МАГ-МАЙНОР 5 150 5
  Вибіркова ВК 2 МАГ-МАЙНОР 5 150 5
  Вибіркова ВК 3 МЕЙДЖОР 1 5 150 5
  Вибіркова ВК 4 МЕЙДЖОР 2 5 150 5
  Вибіркова ВК 5 МЕЙДЖОР 3 5 150 5
  Разом 60 1800 30 30
  2 рік навчання
  Тип дисципліни Шифр освітнього компоненту Назва дисципліни Кредити ЄКТС Обсяг, год. ІІІ семестр
  Обов’язкова ОК 9 ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 27 810 27
  Обов’язкова ОК 10 КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 3 90 3
  Разом 30 900 30