• Інформаційний пакет Магістр Державна служба

  Інформаційний пакет

  ОПП Державна служба

  Тип дисципліни Шифр освітнього компоненту Назва дисципліни Кредити ЄКТС Обсяг, год. І семестр ІІ семестр
  1 рік навчання
  Обов’язкова ОК 1 ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 4 120 4  
  Обов’язкова ОК 2 КОМУНІКАЦІЯ В ПУБЛІЧНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 4 120 4  
  Обов’язкова ОК 3 ПУБЛІЧНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ 4 120 4  
  Обов’язкова ОК 5 КАДРОВА ПОЛІТИКА В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 4 120   4
  Обов’язкова ОК 6 МЕТОДОЛОГІЯ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 4 120   4
  Обов’язкова ОК 7 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ 4 120 4  
  Обов’язкова ОК 8 ЕЛЕКТРОННЕ ВРЯДУВАННЯ 4 120 4  
  Обов’язкова ОК 9 ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ УКРАЇНИ 4 120 4  
  Обов’язкова ОК 10 УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ 4 120 4  
  Обов’язкова ОК 11 ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ 5 150   5
  Обов’язкова ОК 12 РЕГІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 4 120 4  
  Вибіркова ВК 1 МЕЙДЖОР 1 5 150   5
  Вибіркова ВК 2 МЕЙДЖОР 2 5 150   5
  Вибіркова ВК 3 МЕЙДЖОР 3 5 150   5
  Вибіркова ВК 4 МЕЙДЖОР 4 5 150   5
  Разом 65 1950 32 33
  2 рік навчання
  Тип дисципліни Шифр освітнього компоненту Назва дисципліни Кредити ЄКТС Обсяг, год. ІІІ семестр
  Обов’язкова ОК 4 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА 5 150 5  
  Обов’язкова ОК 13 ДЕМОКРАТИЧНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 5 150 5
  Обов’язкова ОК 14 ФІНАНСОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 6 180 6
  Обов’язкова ОК 15 КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 1 30 1
  Обов’язкова ОК 16 ДИПЛОМНА РОБОТА 8 240 8
  Разом 25 750 25