ФАКУЛЬТЕТ КОНСАЛТИНГУ І МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ

     Рік заснування – 1970

61166, Україна, м.Харків, пр-т Науки 9а,

ХНЕУ,  Головний корпус, ауд. 210.

Тел./факс: +38 (057) 702-18-30,  (3-12)

E-mail: dekuia@ksue.edu.ua

Сайт: http://www.kimb.hneu.edu.ua/

Факультет очолює декан – кандидат економічних наук, професор Азаренков Григорій Федорович.


      Структура та організація факультету

До організаційної структури факультету входить деканат факультету консалтингу і міжнародного бізнесу, який виконує управлінські функції з планування, організації, координації і контролю навчальної, методичної, наукової, виховної та організаційної роботи. На факультеті 4 кафедри, є 2 гуртожитки.

Декан факультету – кандидат економічних наук, професор Азаренков Григорій Федорович.
Кафедри факультету: 

   Координатор ECTS від факультету – Жуков Андрій Вячеславович, к.е.н., доцент кафедри вищої математики та економіко – математичних методівОсновні програми факультету

Спеціальність 071 "Облік і оподаткування"
- облік і аудит
Презентація освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціалізацією "Облік і аудит"
http://kafacco.hneu.edu.ua/index.php/osvita/bakalavrat/spetsializatsii/oblik-i-audyt

- бізнес-консалтинг
Презентація освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціалізацією "Бізнес-консалтинг"
http://kafacco.hneu.edu.ua/index.php/osvita/bakalavrat/spetsializatsii/biznes-konsaltynh-cima

- Фінансово-економічна безпека
Презентація освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціалізацією "Фінансово-економічна безпека"
http://kafacco.hneu.edu.ua/index.php/osvita/bakalavrat/spetsializatsii/finansovo-ekonomichna-bezpeka

Спеціальність 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
- «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Презентація освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціалізацією «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
http://www.ea.hneu.edu.ua/uk/article/mizhnarodni-vidnosini-suspilni-komunikatsiyi-ta-regionalni-studiyi-magistr-130.htm

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини
- «Міжнародний бізнес»
Презентація освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціалізацією «Міжнародний бізнес»
http://www.ea.hneu.edu.ua/uk/article/mizhnarodniy-biznes-92.htm
Спеціальність 073 «Менеджмент» - «Управління фінансово-економічною безпекою»
- Управління фінансово-економічною безпекою
Презентація магістерської програми «Управління фінансово-економічною безпекою»
http://www.ea.hneu.edu.ua/uk/article/upravlinnya-finansovo-ekonomichnoyu-bezpekoyu-53.htm