• Конкурс для участі у програмі академічної мобільності

  Відповідно до міжінституційної угоди між ХНЕУ ім. С. Кузнеця та Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA, м. Рига, Латвія) за програмою «Еразмус+»

  (аплікаційний номер 2019-1-LV01-KA107-060169)

  період 29.01.2020 – 30.06.2020 р.

  На весняний семестр (період 29.01.2020 – 30.06.2020 р) для участі в конкурсі запрошуються бакалаври (2-3 курс) та магістри (1 курс), які відповідають вимогам:

  • спеціальність 051 «Економіка», 073 «Менеджмент»;
  • знання англійської мови на рівні не нижче B1 (навчання проходитиме англійською мовою);
  • відсутність академічної заборгованості, середній бал академічної успішності не нижче 80 балів.

  При поданні документів на конкурс при собі мати:

  • студентський білет ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
  • сканкопію закордонного паспорта,
  • виписку про успішність, завірену деканатом,
  • сертифікат, що підтверджує знання англійської мови на рівні В1,
  • мотиваційний лист англійською мовою у довільній формі, в якому зазначено: прагнення та сподівання щодо даної програми мобільності (4-5 речень),
  • а також досягнення конкурсанта у громадській, спортивній, науковій, творчій активності університету, міста, тощо (підтверджується відповідними дипломами, сертифікатами).

  Подача документів здійснюється координатору програми мобільності д.е.н., професору кафедри економіки підприємства та менеджменту Салун М. М. 5.12.2019 р. з 14.00 до 15.00 а. 40 (2).

  В разі виникнення питань – звертайтесь до Відділу міжнародних зв’язків – аудиторія 219 (1 корпус)

  • 28.11.2019