• Faculty of Management and Marketing

  ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ І МАРКЕТИНГУ

  Рік заснування – 1930

  61166, Україна, м.Харків, пр-т Науки 9а,

  ХНЕУ, Головний корпус, ауд. 336.

  Тел. +38 (057) 702-18-26

  Факс: +38 (057) 702-07-17

  Сайт: http://www.mim.hneu.edu.ua

  Мета потребує стратегії, а стратегія — менеджменту,
   якому необхідно вчитися.

  Декан факультету – кандидат економічних наук, доцент Вовк Володимир Анатолійович.

  Факультет менеджменту та маркетингу є одним із провідних факультетів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

  До складу факультету входять три випускових кафедр.

  За якість підготовки фахівців за спеціальністю 073 «Менеджмент» відповідають дві кафедри, які очолюють професори, дійсні члени Академії економічних наук України: Ястремська О.М. (кафедра економіки, управління підприємствами та логістики) та Лепейко Т.І. (кафедра менеджменту та бізнесу).

  Кафедру економіки і маркетингу, що відповідає за підготовку бакалаврів та магістрів зі спеціальності 075 «Маркетинг», очолює професор д.е.н. Орлов П.А.

  Умови для навчання на факультеті

  Конкурентною перевагою освітніх програм факультету є ґрунтовна підготовка студентів в області економіки та менеджменту, іноземних мов, технології виробництва, наскрізна комп’ютерна підготовка, відповідно до якої студенти стають кваліфікованими користувачами прикладних програм та систем підтримки прийняття управлінських рішень. Заняття проводяться провідними вченими, керівниками підприємств, представниками органів державної влади різних рівнів.

  Студенти мають можливість навчатися англійською мовою за спеціалізаціями «Бізнес-адміністрування» та «Менеджмент інноваційної діяльності».

  Основні програми факультету

  Перший рівень вищої освіти «Бакалавр». Термін навчання – 4 роки.

  Спеціальність 073 «Менеджмент»

  Спеціалізації:

  • менеджмент організацій і адміністрування;
  • менеджмент інноваційної діяльності;
  • бізнес-адміністрування;
  • логістика.

  Спеціальність 075 «Маркетинг»

  • маркетинг.

   

  Другий рівень вищої освіти «Магістр». Термін навчання – 1,5 роки.

  Спеціальність 073 «Менеджмент»

  Магістерські програми:

  • менеджмент організацій і адміністрування;
  • менеджмент інноваційної діяльності;
  • бізнес-адміністрування;
  • логістика.

  Спеціальність 075 «Маркетинг»

  Магістерські програми:

  • стратегічний маркетинг;
  • маркетинг у сфері послуг (реклама та зв’язки з громадськістю (PR).

   

  Міжнародні програми, якими керують кафедри факультету:

  • Спільна австро-українська бакалаврська програма подвійного диплома з університетом Верхньої Австрії (м. Штаєр);
  • Спільна франко-українська програма з університетом м.Страсбурга.
  • Спільна програма з технологічним університетом Люлєо, Швеція;
  • Спільна польсько-українська програма з університетом м.Варшава.

  Кафедри факультету

  Координатор ECTS від факультету менеджменту та маркетингу

  Костіна Ольга Миколаївна – заступник декана, викладач кафедри менеджменту.