ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА

Рік заснування – 1983

61166, м. Харків, пр-т Науки, 9а,

ХНЕУ, Другий навчальний корпус, ауд.  45-47.

Тел. +38 (057) 702-05-47

Факс: +38 (057) 702-07-17

Сайт: http://www.ep.hneu.edu.ua/

E-mail: dekep@hneu.edu.ua

Поєднання економічних і правових знань формує сучасного економіста.

Декан факультету – кандидат економічних наук, доцент Бріль Михайло Сергійович.

Умови для навчання на факультеті

Високий рівень  професорсько-викладацького складу,  розвинена інфраструктура забезпечують якість методичного та наукового процесу навчання.

До навчальних програм включене поглиблене вивчення правових дисциплін,  безперервна комп’ютерна підготовка, що є необхідною умовою формування майбутнього компетентного економіста. Широко використовуються активні форми навчання такі, як проблемні лекції, ситуаційні семінари, рольові ігри, тренінги, виконання індивідуальних завдань практичного напрямку.

Основні програми факультету

Перший рівень вищої освіти «Бакалавр». Термін навчання – 4 роки.

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціалізації:

 • економіка підприємства
 • управління персоналом та економіка праці
Спеціальність 061 «Журналістика»
 • реклама і зв’язки з громадськістю
Спеціальність 073 «Менеджмент»
 • управління навчальним закладом
 • управління проектами

 

Другий рівень вищої освіти «Магістр». Термін навчання – 1,4 роки.

Спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки»

 • педагогіка вищої школи

Спеціальність 051 «Економіка»

Магістерські програми:

 • економіка підприємства
 • управління персоналом та економіка праці
Спеціальність 061 «Журналістика»
 • Медіа-комунікації

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Магістерські програми:

 • управління навчальним закладом
 • управління проектами
Спеціальність 074 «Публічне управління та адміністрування»
 • публічне адміністрування
Кафедри факультету

Координатор ECTS від факультету

Мартиненко Ірина Олегівна – кандидат економічних наук, доцент.

Координатори ECTS за напрямами підготовки та спеціальностями факультету