• Литовсько-українська програма двох дипломів підготовки магістрів з публічного адміністрування (Master of Public Administration) з Університетом Миколаса Ромериса, м. Вільнюс (Литва)

  СПІЛЬНА ЛИТОВСЬКО-УКРАЇНСЬКА ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ З ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ (MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION) З УНІВЕРСИТЕТОМ МИКОЛАСА РОМЕРИСА, М. ВІЛЬНЮС (ЛИТВА)

  Дипломи:

  • Магістра зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» за спеціалізацією «Публічне адміністрування» (Public Administration Master’s Degree Programme) ХНЕУ ім. С. Кузнеця,
  • Магістра в області Публічного адміністрування (Public Administration Master’s Degree Programme) за спеціалізацією «Публічне врядування в контексті Європейської інтеграції» (Public Governance in the context of European Integration) Університета Миколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва)

  Партнер програми – Університет Миколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва)

  Мова навчання – англійська (не нижче рівня B2).

  Умови зарахування на навчання у програмі:

  Прийом до програми здійснюється окремо в обох університетах.

  Студенти, які вступають в магістратуру до ХНЕУ ім. С. Кузнеця, навчаються там протягом першого семестру; зараховуються за результатами вступних випробувань, визначених Правилами прийому до ХНЕУ ім. С. Кузнеця на навчання за освітнім ступенем «МАГІСТР».

  Перед другим семестром студенти підписують договір про навчання в Уніерситеті Миколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва) та навчаються в ньому протягом другого семестру.

  Документи подаються з 12 липня 2018 р. по 26 липня 2018 р.

  Основні дисципліни:
  • Вступ до публічного адміністрування;
  • Соціальний розвиток;
  • Публічні фінанси;
  • Територіальне управління;
  • Державне регулювання економіки та економічна політика;
  • Технології публічного адміністрування;
  • Конституція та врядування;
  • Комунікація в публічній адміністрації;
  • Порівняльні дослідження в галузі публічного адміністрування;
  • Політика реформ;
  • Стратегічний маркетинг публічного сектору;
  • Політика та інтеграція Європейського Союзу;
  • Врядування Європейським Союзом або порівняльний аналіз державної служби

  Більш детальну інформацію можна отримати на кафедрі державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки (к. 401, 402, корпус 1), тел. 702-18-34, дод. 4-34

  Керівники програми

  Від Університету Миколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва): Вайнюс Смальскис, профессор, декан факультету публічного управління, Директор Інституту публічного адміністрування, доктор соціальних наук

  E-mail: vainius@mruni.eu,

  Від ХНЕУ ім. С. Кузнеця: Гавкалова Наталія Леонідівна, д.е.н., професор, зав. кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки

  E-mail: ngavl@ukr.net

  Координатори програми

  Від Університету Миколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва): Доцент Андрюс Стасюкинас, керівник магістерської програми з публічного адміністрування, доктор соціальних наук

  E-mail: stasiukynas@mruni.eu

  Від ХНЕУ ім. С. Кузнеця:  к.е.н., доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Гордієнко Лариса Юріївна

  E-mail: gordienkolarisa@ukr.net