Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

До уваги іноземних громадян!

 
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця до 28.02.2017 року здійснює набір іноземних студентів для навчання на освітньому ступені «бакалавр».
 
Початок навчання – 01.03.2017 року, завершення навчання – 28.02.2021 року.
 
Додаткову інформацію можна отримати за телефоном +38-057-702-06-46 та електронною поштою riu@hneu.edu.ua.
 
Підставою для оформлення в'їзної візи з метою навчання є оригінал запрошення, видачу якого здійснює МОН України, а також вищий навчальний заклад у порядку, установленому МОН України.
 
Для зарахування до Університету іноземний громадянин, відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541 (у редакції, згідно з Наказом МОН України від 11.12.2015 року №1272) «Деякі питання організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», подає такі документи:
1. Заява-анкета;
2. Оригінал та копія документа про попередню освіту;
3. Оригінал і копія документа (додатка до документа про освіту), у якому наявна інформація про успішність іноземного громадянина з навчальних дисциплін;
4. Копія документа про народження;
5. Медичний сертифікат про стан здоров'я, засвідчений офіційним органом охорони здоров'я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до в'їзду на навчання в Україну;
6. Копія паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
7. Чинний поліс медичного страхування (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено договори про безкоштовне надання екстреної медичної допомоги);
8. 6 фотографій 60 х 40 мм;
9. Копія посвідчення громадянина України, який постійно проживає за кордоном (за наявності).
 
Документи, зазначені в п.п. 2–4, повинні бути перекладені українською мовою, переклад має бути нотаріально засвідчений. Документи повинні бути засвідчені в країні їх видачі тим способом, який офіційно використовується в країні проживання іноземного громадянина для подібного засвідчення, і легалізовані відповідною закордонною дипломатичною організацією України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
 

 

Кiлькiсть переглядів: 34514