Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за напрямом «Маркетинг, управління персоналом та економіка праці»