Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Відеоконференція «Епістемологія та методологія досліджень в економіці та менеджменті»