Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Конкурс ораторського мистецтва «Свобода – Справедливість – Рівність як метадискурс соціальної науки»