Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Інформаційний Центр АЄПР в ХНЕУ ім. С. Кузнеця 19 листопада 2014 провів Відео Інтернет конференцію