Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Інформаційний Центр АЄПР в ХНЕУ ім. С. Кузнеця проводить засідання правління та відео – інтернет конференцію з партнерами