Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

В ХНЕУ відбудеться методичний семінар «Практичні аспекти методики викладання французької мови із специфічними цілями, а також викладання дисциплін французькою мовою у немовних ВНЗ»