Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

В ХНЕУ ім. С. Кузнеця розширено перелік споріднених спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра при вступі за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра