Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Інтернет конференція за темою: «Децентралізація влади: Європейський досвід на прикладі розвитку європейських прикордонних регіонів»