Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

II Міжнародна науково-практична конференція «Психолого-педагогічні проблеми становлення сучасного фахівця»