Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

в ХНЕУ ім. С. Кузнеця спільною франко - українською комісією проведено набір студентів на франко - українську програму «Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля»