Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

В ХНЕУ ім. С. Кузнеця спільною франко-українською комісією проведено набір студентів на франко-українську програму «Туризм. Культурна спадщина. Дозвілля»