Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії!»