Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Шановні колеги! Запрошуємо на ІV Міжнародну наукову конференцію «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії!»