Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Вiдбулося урочисте закриття загальноунiверситетського конкурсу студентських вiдеоробiт «Мiй ХНЕУ»