Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Пройшла IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція молодих учених та студентів «Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів»