Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

У ХНЕУ, на кафедрі фінансів закрито госпдоговірну тему № ЕУ 568 «Моніторинг кризових явищ в діяльності підприємства»