Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Завідувачем кафедри техніки та технології проф. Новіковим Ф.В. підготовлен доктор технічних наук Анділахай О.О.