Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Підсумкова наукова-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Менеджмент»