Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Тестування та екзамен для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу в НТУ «ХПІ»