Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

VІ Міжнародна науково-практичній конференція «Проблеми та перспективи розвитку ІТ-індустрії»