Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Вiдбулися майстер-класи в рамках загальноунiверситетського конкурсу студентських вiдеоробiт «Мiй ХНЕУ»