Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

В ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбувся захист дипломних робіт студентів ОКР «магістр» за спеціальностями «Банківська справа», «Менеджмент організацій і адміністрування».