Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

ІV Міжнародна наукова конференція «Сучасна україністика: наукові парадигми мови, історії, філософії»