Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

В ХНЕУ ім. С. Кузнеця відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики»