Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

РЕКТОРУ ХНЕУ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ ВРУЧИЛИ ОРДЕН АКАДЕМІЧНИХ ПАЛЬМ УРЯДУ ФРАНЦІЇ