Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

У ХНЕУ відбудеться Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми та механізми фінансового управління»