Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Інформація про досвід Харківського національного економічного університету щодо підготовки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління»