Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

В ХНЕУ проведено захист міжкафедрального дослідження за напрямом «Дослідження фінансових ресурсів малого підприємництва»