Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Закінчення екзаменаційної сесії у студентів,які навчаються на першому курсі за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр