Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Англо-французька магістерська програма «Публічне адміністрування» – співбесіда на 2013-2014 навчальний рік