Харківський національний економічний університет
імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Змiст
  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

В ХНЕУ буде проведено Міжнародну науково-практичну конференцію «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики»